Nyt vedrørende pesticid

Vi har fået dispensation til at levere vand, på trods af forhøjet indhold af Desphenyl-chloridazon , vi har også fået dispensation til at pumpe overflade vand fra boring 2 i Vår å. Brøndboreren har monteret ekstra pumpe i boring 2, og vi begyndte at pumpe vand fra toppen af boringen fredag den 15/1. Vi udtager løbende prøver og regner med vi lægger prøveresultatet på hjemmesiden. Vi forstår godt den bekymring, enkelte af jer, har givet udtryk for. Vi henviser til det vi har fået tilsendt fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Sundhedsmæssige effekter og DPC Styrelsen for Patientsikkerhed har i en mail af den 07-12-2020 vedrørende de sundhedsmæssige effekter af desphenyl-chloridazon oplyst, […]

Nyt vandværk i Farstrup indvies med rundvisning

Nyt vandværk i Farstrup indvies med rundvisning

Farstrup Vandværks bestyrelse iværksatte i 2017 opførelse af nyt vandværk, som indebærer 90 m3 rentvandstank, nyt udpumpningsanlæg, arsenfilter og renoveringer af boringer. Byggeriet står nu færdigt, og bliver officielt indviet fredag den 14. september. Med det nye vandværk vil vi fremover kunne levere vand med en mere ensartet kvalitet og er langt bedre stillet i forhold til forsyningssikkerheden, siger formand for vandværket, Sven Ulrich Bertelsen.Opgraderingen af vandværket er delvist finansieret via samarbejdet om forsyningssikkerhed i den tidligere Nibe Kommune ved at hver forbruger i den gamle kommune indbetaler 90 øre pr. m3 vandforbrug. Farstrup Vandværk har til gengæld forpligtet sig til at levere vand til nabovandværkerne i kortere perioder i […]