Til Farstrup Vandværks forbrugere

Vi har desværre konstateret et forhøjet indhold af pesticid rester i drikkevandet.  I samarbejde med Aalborg Kommune Grundvand, har vi pligt til at informere forbrugerne, om de tiltag der er besluttet , og om der er nogen sundhedsrisiko ved at drikke vandet. Det er ikke forbundet med nogen sundhedsrisiko at drikke vandet fra Farstrup Vandværk. Der er på Farstrup Vandværk konstateret overskridelser af kvalitetskravet (0,10 μg/l) for pesticid-nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon (forkortet til DPC) i drikkevandet. Der er påvist indhold af DPC på 0,23 μg/l ved forbrugers taphane. DPC har ikke tidligere været en del af den obligatoriske pesticidkontrol og blev første gang analyseret ved Farstrup Vandværk i 2018, hvor indholdet blev […]