Nedlukning af vandforsyningen

På grund af ledningsarbejde er Farstrup Vandværk lukket ned mandag 21.06.21 fra kl. 9.00 til kl. 15.00. Det drejer sig i første omgang hele byen, senere kun området syd for Ny Møllevej. Spørgsmål bedes rettet til Jørgen Pedersen, tlf. 53291876 eller Olav Pedersen tlf. 23416617. Med venlig hilsen Bestyrelsen