Nyt vandværk i Farstrup indvies med rundvisning

Nyt vandværk i Farstrup indvies med rundvisning

Farstrup Vandværks bestyrelse iværksatte i 2017 opførelse af nyt vandværk, som indebærer 90 m3 rentvandstank, nyt udpumpningsanlæg, arsenfilter og renoveringer af boringer. Byggeriet står nu færdigt, og bliver officielt indviet fredag den 14. september. Med det nye vandværk vil vi fremover kunne levere vand med en mere ensartet kvalitet og er langt bedre stillet i forhold til forsyningssikkerheden, siger formand for vandværket, Sven Ulrich Bertelsen.Opgraderingen af vandværket er delvist finansieret via samarbejdet om forsyningssikkerhed i den tidligere Nibe Kommune ved at hver forbruger i den gamle kommune indbetaler 90 øre pr. m3 vandforbrug. Farstrup Vandværk har til gengæld forpligtet sig til at levere vand til nabovandværkerne i kortere perioder i […]